wypadkowy

Słownik języka polskiego PWN*

wypadkowy
1. «odnoszący się do nieszczęśliwego wypadku»
2. fiz. «będący wynikiem sumy lub różnicy dwu albo więcej wartości lub wielkości, lub wynikiem działania kilku sił»
wypadkowa
1. «rezultat lub suma jakichś czynników»
2. fiz. «wynik działania różnych sił»
3. mat. «suma geometryczna wektorów»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego