wyperswadować

Słownik języka polskiego PWN*

wyperswadować «perswazją odwieść kogoś od jakiegoś zamiaru»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego