wyperswadować

Wielki słownik ortograficzny PWN

wyper•swadować -duję, -dują

Słownik języka polskiego PWN

wyperswadować «perswazją odwieść kogoś od jakiegoś zamiaru»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego