wyrażenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wyrażenie; -żeń (skrót: wyr.)
wyrazić -ażę, -ażą; -aź, -aź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

wyrażenie
1. «wyraz silnie nacechowany»
2. jęz. «połączenie wielowyrazowe o postaci grupy imiennej, np. biały kruk, lub wyrażenia przymiotnikowego, np. w gorącej wodzie kąpany»
3. mat. «zespół liczb połączonych znakami wskazującymi, jakie działania i w jakiej kolejności należy wykonać»
wyrażenie heterosemantyczne log. «wyrażenie nieorzekające prawdziwie o sobie samym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego