wysokość

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wysokość -ści; -ści (skrót: wys.)

Słownik języka polskiego PWN*

wysokość
1. «wymiar czegoś liczony od podstawy w górę»
2. «odległość od jakiegoś punktu do punktu znajdującego się w górze; też: miejsce położone wysoko»
3. «wielkość lub natężenie czegoś»
4. «właściwość dźwięku zależna od częstotliwości drgań»
5. «w figurach i bryłach geometrycznych: odległość podstawy od wierzchołka figury lub od przeciwległego boku wielościanu»
6. «kąt między kierunkiem do ciała niebieskiego a płaszczyzną horyzontu»
Jego, Jej Wysokość «forma zwracania się do osób z rodziny królewskiej lub książęcej»
Wasza Wysokość «forma zwracania się do osób z rodziny królewskiej lub książęcej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego