z góry

Wielki słownik ortograficzny PWN

z góry (zawczasu)
z górą (z nadwyżką)

Słownik języka polskiego PWN

z góry «o płatnościach: dokonywane przed otrzymaniem towaru lub przed wykonaniem pracy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

z góry uprzedzić
13.01.2008
Co znaczy, że ktoś pojawił się gdzieś z góry uprzedzony? Czy nie mamy tu do czynienia z masłem maślanym?
Za wyjaśnienie dziękuję
Z tysiącem dwustu dzieci
26.11.2016
Jak prawidłowo wymawiamy liczebnik 1200 oraz rzeczownik dzieci w zdaniu: W ubiegłym roku upiekliśmy tysiące świątecznych pierników z 1200 dzieci? Czy będzie to: tysiącem dwustoma dzieci (dziećmi)? Który liczebnik zadecyduje o tym, czy zastosujemy związek rządu, czy też zgody?

Z góry dziękuję.
z pełną świadomością czy z całą świadomością?
18.09.2014
Zadać pytanie w poradni językowej można z pełną świadomością czy też z całą świadomością tego, co się czyni? Internet, również strona PWN, znają użycia zarówno pierwszego, jak drugiego z wyrażeń. Czy obydwa są poprawne? Czy istnieje (jeśli tak – jaka?) różnica między tymi formułami?
Z góry dziękując, pozdrawiam!

Ciekawostki

Mówimy „Przykład idzie z góry”, mając na myśli to, że ludzie w swoim nagannym postępowaniu naśladują tych, którzy stoją od nich wyżej w hierarchii.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odnajdywaniu potrzebnych materiałów.

    TYLKO WŁASNY SPRZĘT
    Zapewne już podczas bitwy
    z górą zauważyłeś, że w twoich szufladach uzbierało się kilka całkiem porządnych...
  • ... Władysław Komar i Jacek Wszoła, strzelec Adam Smelczyński, od lat z górą dwudziestu trafiający do rzutków celnie lub bardzo celnie, najlepsza polska...
  • ... nabywanie wiedzy przez wpajanie (imprinting) polegające na zakodowywaniu w umyśle z góry określonych poglądów, idei i zachowań, zgodnych z obowiązującymi w danym...

Encyklopedia PWN

Henryk z Góry, ur. przed 1435, zm. po III 1465,
autor Tractatulus contra crucuferos, Regni Poloniae invasores (1455–56), jednego z pierwszych zabytków pol. literatury polit. XV w.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego