poziom

Słownik języka polskiego PWN*

poziom
1. «położenie górnej płaszczyzny czegoś w stosunku do podstawy w danym miejscu»
2. «kierunek poziomy»
3. «stopień rozwoju w jakiejś dziedzinie»
4. «stopień czyjegoś wykształcenia, kultury lub czyichś możliwości umysłowych»
5. «jakość czegoś»
6. «jeden z aspektów, w jakich coś jest rozpatrywane»
poziom morza «średnia wysokość powierzchni morza lub oceanu, stanowiąca punkt wyjściowy do pomiarów wysokości na lądach»
poziom odniesienia «umowna płaszczyzna, w stosunku do której dokonuje się pomiarów wysokości»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego