wystawiać oceny stopnie

Porady językowe

protokoły szkolne
29.01.2010
Witam!
Piszę szkolne protokoły. Mam wątpliwości co do zapisu:
– Zapoznałem/-am się z treścią protokołu,
– Zapoznałem(-am) się z treścią protokołu.
Który zapis jest poprawny? Czy stawiamy między () i / spacje?
Czy na konies roku szkolnego wystawiamy ocenę z zachowania, czy ocenę zachowania?
Iwona K.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego