wzruszać

Słownik języka polskiego PWN*

wzruszyćwzruszać
1. «wzbudzić uczucie tkliwości, czułości, wdzięczności itp.»
2. «poruszając czymś, spowodować dostawanie się powietrza pomiędzy drobne kawałki tworzące jakąś całość»
3. daw. «zmienić miejsce, położenie czegoś, wprawić coś w ruch»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego