poruszający

Słownik języka polskiego PWN*

poruszyćporuszać
1. «wprawić w ruch lub ruszyć coś z miejsca»
2. poruszać «powodować funkcjonowanie jakiegoś urządzenia, mechanizmu, pojazdu»
3. poruszać «ruszyć czymś kilkakrotnie»
4. «zacząć mówić lub pisać na jakiś temat»
5. «wzbudzić w kimś silne emocje»
poruszyć sięporuszać się
1. «wykonać jakiś ruch lub jakieś ruchy»
2. poruszać się «zmieniać swoje położenie w przestrzeni»
3. poruszać się «ruszać się przez pewien czas»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego