zaczarowany

Słownik języka polskiego PWN*

zaczarowany «pochodzący z baśni lub mający baśniowy urok»
zaczarować
1. «zmienić kogoś lub coś za pomocą czarów»
2. «wywrzeć na kimś silne, długotrwałe wrażenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego