zadumany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zadumany; -ni
zaduma -mie, -mę
zadumać się -am się, -ają się

Słownik języka polskiego PWN*

zadumany «pogrążony w zadumie; też: wyrażający zadumę»
zaduma «głębokie zamyślenie»
zadumać się «popaść w zadumę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego