zadyszany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zadyszany; -ni
zadyszeć się -szę się, -szą się; -sz•cie się; -szał się, -szeli się

Słownik języka polskiego PWN*

zadyszany «niemogący złapać tchu ze zmęczenia; też: będący objawem takiego stanu»
zadyszeć «odetchnąć kilka razy, głośno i z trudem»
zadyszeć się «zmęczywszy się, zacząć oddychać gwałtownie i z trudem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego