zapóźniony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zapóź•niony; -ź•nieni
zapóź•nienie; -ź•nień
zapóź•nić się -nię się, -nią się; -nij•cie się

Słownik języka polskiego PWN*

zapóźniony
1. «taki, który nie nadąża za innymi»
2. «taki, który przybył gdzieś za późno lub został gdzieś zbyt długo»
3. «taki, który nastąpił zbyt późno»
zapóźnienie «stan tego, co jest zapóźnione»
zapóźnić sięzapóźniać się daw. «wykonać coś nie na czas»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego