zastanawiać

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•stanawiać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

zastanowićzastanawiać «zwrócić czyjąś uwagę i zmusić kogoś do myślenia»
zastanowić sięzastanawiać się «pomyśleć nad czymś»
zastanawiający «dający do myślenia»
• zastanawiająco

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego