zubożały

Wielki słownik ortograficzny PWN

zubożały; -ali
zubożać -am, -ają a. zubażać
zubożeć -żeję, -żeją; -żał, -żeli

Słownik języka polskiego PWN

zubożały
1. «taki, który zubożał»
2. «taki, który stał się mniej obfity lub mniej różnorodny»
zubożeć
1. «stać się ubogim lub uboższym»
2. «stać się mniej obfitym lub mniej różnorodnym»
zubożenie «ubóstwo, bieda»
zubożyćzubażać, zubożać
1. «uczynić kogoś ubogim lub uboższym»
2. «uczynić mniej zasobnym lub mniej różnorodnym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

premiera nowego premiera
4.10.2012
Dziś wszystko ma premierę, nawet to, co gdy trafia na rynek, już tam zostaje: auta, buty, artykuły... A można tak:
Dziś oficjalnie udostępniono..., Dziś na rynek (półki sklepowe itp.) trafił..., Od dziś są dostępne..., Odkąd się pojawił..., Dziś BMW wprowadza..., Nowe BMW już za... (jeszcze w..., o miesiąc później, zapowiedziane na...), Dziś pierwszy pokaz..., X9 po raz pierwszy pokazano na..., X9 – nowość opóźniona.
Czy Państwa zdaniem [premiera] to tylko zubożenie języka, czy także błąd?
grecki czy helleński?
7.05.2013
Czy stosowanie przymiotnika helleński w odniesieniu do współczesnej Grecji jest poprawne? Jest on spotykany w prasie (np. Helleńska Federacja Hotelarska, Helleńskie Ministerstwo Kultury), jednak to chyba kalkowanie z angielskiego (por. ang. Hellenic Republic). W słownikach przym. helleński odnoszony jest do Hellenów, starożytnej Grecji, Hellady; przym. grecki zaś od Grecji. Jak zatem poprawnie zapisać: Greckie (czy Helleńskie) Ministerstwo Turystyki? grecka (czy helleńska) marynarka wojenna?
Interpunkcja okoliczników wtrąconych
11.05.2016
Szanowni Państwo,
wiadomo, że członów inicjalnych rozpoczynających się od: w związku z..., pomimo..., dzięki..., z uwagi na… itp. nie należy oddzielać przecinkami. A czy trzeba lub należy robić to, gdy umieszczone są one w środku zdania? Przykład: Pochodzące z elektrowni ciepło(,) z uwagi na wysokie normy dotyczące [lub: dzięki wysokim normom(...)] produkcji(,) jest ogrzewaniem przyjaznym dla środowiska. Czy jest to może uzależnione od długości całego zdania?

Z wyrazami szacunku
K.Z.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w północno-wschodniej Polsce, gdzie stanowią najdalej na zachód wysunięte zubożałe fragmenty tajgi syberyjskiej. Zmienność: Ekologiczna. Bory świerkowe, zarówno górskie, jak...
  • ... powstanie lej depresyjny, zostanie przesuszony teren, a konsekwencją tego będzie zubożenie i zmiana roślinności. Źródła zawsze były dla człowieka pewnym sacrum...
  • ... w hipolimnionie. Gdy wówczas wystąpi intensywna miksja, może dodatkowo nastąpić zubożenie wód przypowierzchniowych w tlen. Konsekwencją tego zjawiska jest powstanie martwych...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego