Jugosłowianka

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Jugo•słowian•ka (mieszkanka Jugosławii) -n•ce, -n•kę; -nek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego