Kolumbijka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kolum•bij•ka (obywatelka Kolumbii, Kolumbii Brytyjskiej) -j•ce, -j•kę; -jek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego