VIP

Wielki słownik ortograficzny PWN*

VIP (= very important person – bardzo ważna osobistość) VIP-a, VIP-ie; VIP-y, VIP-ów; przym.: VIP-owski a. vipowski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego