Żabiński

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Żabiń•ski: Jan Żabiń•ski, Żabiń•skiego, o Żabiń•skim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego