adekwatność

Wielki słownik ortograficzny PWN*

adekwat•ność -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…badania nad agrarną i społeczną strukturą wsi polskiej oraz potwierdziła adekwatność zobrazowania węzłowych faktów życia wiejskiego w Pamiętnikach chłopów.
W świetle…

 

…stanowi podstawę pomiaru efektu ekonomicznego; od poprawności obliczenia kosztu zależy adekwatność obliczenia wyniku finansowego.
Kontrola procesów techniczno-gospodarczych jest przeprowadzana na…

 

…ludności przebywającej w granicach regionu na masę dóbr i usług.
Adekwatność przewidywania spożycia przy pomocy proponowanego schematu będzie zależała przede wszystkim…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego