anglicyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ang•licyzm -zmu, -zmie; -zmów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego