astronomiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

astro•nomicz•ny (skrót: astr.)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z asystentem w napięciu nerwowym przygotowywali pierwszą pozycję z obserwacji astronomicznych dla nowego kapitana, na godzinę dwunastą w południe. Zgrani i…

 

…na Ziemię wyniki obserwacji. Satelita ten służyć miał jedynie obserwacjom astronomicznym, co wymagało zapewnienia dowolnej jego orientacji w przestrzeni oraz utrzymywania…

 

…18. wschodniej strefy czasu amerykańskiego.
Orbitalne Obserwatorium Astronomiczne
Orbitalnymi obserwatoriami
astronomicznymi były już właściwie niektóre z pierwszych sztucznych satelitów. Oprócz informacji…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego