dedukcyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

deduk•cyj•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zawsze w tej samej walucie: jest nią większa złożoność środków dedukcyjnych prowadzących od założeń do ich sprawdzalnych konsekwencji (dobrą ilustracją skompensowania…

 

…wykazać można błędność teorii przez wskazanie niezgodności z empirią jej dedukcyjnych konsekwencji. Tym problemem w zastosowaniu do paleobiologii zajmę się bliżej…

 

…ogólności. Zarówno metody diagnostyczne, jak i metody indukcyjne powiązane z dedukcyjnymi stanowią niezbędne narzędzia rozwoju obu biegunów poznania — konkretnych zjawisk…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego