eksperymentalny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•perymen•tal•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…małej wartości: obecnie przyjmowana górna granica wynikająca z wielu badań eksperymentalnych wynosi mg17eV. Tak mała masa neutrina nie wpływałaby zresztą na…

 

…czyniąc z niej jedną z powstających w owym czasie placówek eksperymentalnych z obcym językiem wykładowym – w danym wypadku, oczywiście, francuskim. Jej…

 

…uczynić Bacona sławnym – a więc o zasadzie stopniowego uogólniania danych eksperymentalnych. To konieczne spowolnienie przeciwstawiał filozof nadmiernemu pośpiechowi myśli, wydawaniu przedwczesnych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego