Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
wykresu Kurie w pobliżu jego prawego końca pozwala - przy dostatecznie precyzyjnych pomiarach - testować hipotezę o zerowej masie neutrina.
Uwaga:
W naszym rozumowaniu przyjmowaliśmy stale zerową wartość masy neutrina [1], nie można jednak wykluczyć masy niezerowej, choć z pewnością o bardzo małej wartości: obecnie przyjmowana górna granica wynikająca z wielu badań eksperymentalnych wynosi mg17eV. Tak mała masa neutrina nie wpływałaby zresztą na tok rozumowania w teorii Fermiego, natomiast miałaby ogromne znaczenie dla teorii cząstek elementarnych i fundamentalnych oddziaływań.
Aby uświadomić sobie rolę czynnika dynamicznego, scałkujemy prawą stronę równania (5.21). Obliczając

otrzymujemy funkcję, zależną tylko od ładunku Z jądra i p0$;; funkcję
wykresu Kurie w pobliżu jego prawego końca pozwala - przy dostatecznie precyzyjnych pomiarach - testować hipotezę o zerowej masie neutrina. <br>Uwaga: <br>W naszym rozumowaniu przyjmowaliśmy stale zerową wartość masy neutrina [1], nie można jednak wykluczyć masy niezerowej, choć z pewnością o bardzo małej wartości: obecnie przyjmowana górna granica wynikająca z wielu badań eksperymentalnych wynosi mg17eV. Tak mała masa neutrina nie wpływałaby zresztą na tok rozumowania w teorii &lt;name type="person"&gt;Fermiego&lt;/&gt;, natomiast miałaby ogromne znaczenie dla teorii cząstek elementarnych i fundamentalnych oddziaływań. <br>Aby uświadomić sobie rolę czynnika dynamicznego, scałkujemy prawą stronę równania (5.21). Obliczając <br>&lt;gap&gt; <br>otrzymujemy funkcję, zależną tylko od ładunku Z jądra i p0$;; funkcję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego