funkcjonalny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

funk•cjonal•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…i wsparcia.
Specjalistów wymagających systematycznych treningów należy szkolić w ramach
funkcjonalnych zespołów specjalistycznych, by przygotować ich do praktycznych zajęć, w tym…

 

…cech produktu nie muszą się ograniczać do jego cech strukturalnych, funkcjonalnych, a także uzyskiwanych korzyści wynikających z jego użycia.
W stosunku…

 

…pozostającej pod wpływem zachodnioeuropejskiej broni siecznej bądź też elementem wyraźnie funkcjonalnym, tj. zabezpieczającym dłoń dzierżącą broń. Oczywiście te dwa uwarunkowania nakładały…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego