jezuicki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jezuic•ki; -c•cy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…barokowe. Tablica upamiętnia ks.
J. Rogalińskiego, tutejszego proboszcza, wykładowcę kolegium
jezuickiego w Poznaniu, autora pierwszego polskiego podręcznika fizyki wydanego w Poznaniu…

 

…pedagogicznej. Inaczej mówiąc, humanizm katolicki, znany nam najlepiej z wersji jezuickiej, jest częścią zjawiska obszerniejszego, które trafniej byłoby nazwać humanizmem chrześcijańskim…

 

…zatrzymano go razem z Przemykiem) a milicjantami, którzy byli na Jezuickiej, kiedy doszło do zbrodni.
J.O.Jednak zgoda na adopcję…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego