jezuicki

Słownik języka polskiego PWN*

jezuita
1. «członek zakonu katolickiego założonego w 1534 r. w celu walki z reformacją i obrony papiestwa»
2. «człowiek przebiegły lub obłudny»

• jezuicki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego