nuklid

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nuklid -du, -dzie; -dów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się następnie przez emisję elektronową (92%) do stanu podstawowego trwałego nuklidu ((...)) oraz przez emisję pozytonową (3%) i wychwyt do stanu podstawowego…

 

…ze względu na rozpad b i c wynoszą:
Oczywiście:
Jeżeli
nuklidy pochodne mają dużo dłuższy czas życia od macierzystego lub powstają…

 

…dla których okresy półrozpadu są mierzalne, nazywamy przejściami izomerycznymi, a nuklidy, w których takie przejścia występują, nazywamy izomerami jądrowymi. Pierwszym odkrytym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego