obręb

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ob•ręb -bu, -bie; -bów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…chłonka płynie wolno przez zatoki i dosyć długo przebywa w obrębie węzła chłonnego. Dzięki temu oczyszcza się z substancji szkodliwych (bakterie…

 

…Głównym jej tematem są starcia pomiędzy katolikami i prawosławnymi, w obrębie tej samej wioski, co oznaczało nie tyle opcję narodowościową polską…

 

…kiedy zwiększona zawartość polisacharydów w diecie, może spowodować dyskomfort w obrębie żołądka i wzdęcia.
Świadectwo Rejestracji Ministerstwa Zdrowia Nr 8871
PRODUCENT…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego