orbita

Wielki słownik ortograficzny PWN*

or•bita -icie, -itę; -it
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wartości w po tym, jak kąt . zmieni się o

Precesja
orbity (czyli zmiana kąta odpowiadającego maksymalnej odległości od centrum przyciągającego po…

 

…liczbę 67. To była wysokość lotu. Rohan sprawdził jeszcze elementy orbity: ale i perigeum, i apogeum mieściły się w zadanych granicach…

 

…dodatkowo trzech zapasowych, poruszających się po sześciu orbitach. Nachylenie płaszczyzny orbity – inklinacja – wynosi 55 stopni. Satelity zawieszone są na wysokości 20…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego