podczas gdy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pod•czas gdy ,
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…współbiesiadnikiem" (Romanus homo, conviva regis), będzie musiał zapłacić 300 solidów, podczas gdy za zabójstwo wolnego Rzymianina – posiadacza ziemskiego, który nie jest "królewskim…

 

…niezdolna do uchwycenia prawd wyższych, służy jedynie do użytku praktycznego. Podczas gdy właśnie Instynkt jest tą metodą Poznania i Czynu, która jako…

 

…Polsce nieproporcjonalną do liczby ludności liczbę głosów Unii – po 27, podczas gdy mające dwa razy więcej mieszkańców Niemcy miały 29 głosów. Szansa…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego