przedwieczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przed•wiecz•ny; -ni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…starowiera, kłębiący się nad ciżbą:
Gdy wybije godzina, wezwie nas
Przedwieczny
Przed tron Bożego Syna, na Sąd Ostateczny...

20
I znowu…

 

…sprowadzić do pytania znacznie trudniejszego: jak to możliwe, że Ojciec Przedwieczny widział Syna Jednorodzonego na krzyżu i ...
KT: No właśnie, odtąd…

 

…współbytowaniu, we wspólnocie ludu Bożego oraz we wspólnocie z tym przedwiecznym "Ty"" (s.46).
Przerzucam dalej strony omawianej książki, szukając dalszego…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego