taksacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

taksa•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z wytycznymi instrukcji technicznej K-1, należy na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości rozszerzyć o cechy generujące wartość tych nieruchomości. Są one…

 

…numeryczną zapisywaną w rejestratorach typu mikrokomputer PSION.
W rozumieniu Powszechnej
Taksacji Nieruchomości obiektem jest działka, budynek (budowla) i lokal. Zakres informacji…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego