taksacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

taksa•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z wytycznymi instrukcji technicznej K-1, należy na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości rozszerzyć o cechy generujące wartość tych nieruchomości. Są one…

 

…numeryczną zapisywaną w rejestratorach typu mikrokomputer PSION.
W rozumieniu Powszechnej
Taksacji Nieruchomości obiektem jest działka, budynek (budowla) i lokal. Zakres informacji…

 

…mogą także element składowy bazy danych opisowych na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości.
Przykładem zastosowania programu TAKSACJA jest rys. 3.19 przedstawiający…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego