takson

Wielki słownik ortograficzny PWN*

takson -nu, -nie; -nów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wyrazistym tego objawem jest powszechne myślenie w kategoriach taksonów. Pojęcie taksonu konstruuje się przecież metodą indukcji na podstawie zgromadzonej wiedzy, dotyczącej…

 

…gatunku nie była powszechnie respektowana (do dziś zresztą nie jest). Taksony amonitów mają więc charakter typologiczny i nader często pojedynczy gatunek…

 

…od momentu rozdzielenia się (dywergencji) linii ewolucyjnych reprezentowanych przez poszczególne taksony. Oznacza to przyjęcie założenia podstawowego dla wszelkich rozważań o przebiegu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego