versus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ver•sus (skróty: vs., vs)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wśród klinicystów testem osobowości, wykorzystywanym do celów diagnostyki różnicowej: norma versus różne postacie zaburzeń i chorób psychicznych oraz zaburzenie A versus…

 

…egzotyczne", jak: "grupa osób mieszkających na wschód od rzeki Missisipi versus grupa osób mieszkających na zachód od Missisipi", "osoby ze stanu…

 

…jako możliwej na nie odpowiedzi traktującej o naturze związku (liniowy versus krzywoliniowy) łączącego Y z określoną Xj, zakładającego u jego podstaw…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego