zachowawczość

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
zachowaw•czość -ści
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

Podobnego zdania są inni ludzie prawicy. "Nie stać nas na zachowawczość" – deklarował wcześniej na łamach "Życia" polityk ZChN Konrad Szymański. "Dla

 

kraju. Jego pracowitość, gospodarność i solidność, a nawet tak wyśmiewana zachowawczość i ciasnota poglądów staną się cnotą w kraju, który ma

 

państwach Afryki. Elity rządzące w tych krajach z niecierpliwością obserwują zachowawczość mas, które nadal tkwią w prymitywizmie metod używanych w rolnictwie

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego