zagnieździć się

Wielki słownik ortograficzny PWN*

za•gnieździć się -gnież•dżę się, -gnieździsz się, -gnież•dżą się; -gnieźdź się, -gnieźdź•cie się
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ludu.
Socrealizm ogarniał coraz szersze kręgi. Różne Brygady szlifierza Karhana
zagnieździły się w teatrach, a powieści stały się tak realistyczne, że można…

 

…Nowe życie, wspaniałe i piękne – jak mówił katecheta – które niespodziewanie zagnieździło się w macicy, burzy twój spokój, rozprasza uwagę, rozbija rytm, a…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego