kodeks

Wielki słownik ortograficzny PWN

kodeks -su, -sie; -sów: kodeks papirusowy (książka), kodeks towarzyski (zbiór reguł zachowania), kodeks prawny (jakikolwiek zbiór praw), ale: Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy (akty prawne); Kodeks Hammurabiego, Kodeks Justyniana
Kodeks cywil•ny Kodeksu cywil•nego, Kodeksie cywil•nym (skróty: kc, k.c.)
Kodeks drogowy Kodeksu drogowego, Kodeksie drogowym (skróty: kd, k.d.)
Kodeks hand•lowy Kodeksu hand•lowego, Kodeksie hand•lowym (skróty: kh, k.h.)
Kodeks kar•ny Kodeksu kar•nego, Kodeksie kar•nym (skróty: kk, k.k.)
Kodeks po•stępowania ad•ministracyj•nego Kodeksu po•stępowania ad•ministracyj•nego, Kodeksie po•stępowania ad•ministracyj•nego (skrót: k.p.a.)
Kodeks pracy Kodeksu pracy, Kodeksie pracy (skróty: kp, k.p.)
Kodeks rodzin•ny Kodeksu rodzin•nego, Kodeksie rodzin•nym (skróty: kr, k.r.)
Kodeks rodzin•ny i opiekuń•czy Kodeksu rodzin•nego i opiekuń•czego, Kodeksie rodzin•nym i opiekuń•czym (skróty: k.r. i o., k.r.o.)

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego