r

Wielki słownik ortograficzny PWN*

R (= rentgen; recommandé)
r. (= rok)
r. (= rodzaj) a. rodz.
b.r. (= bez roku (brak roku) wydania)
CD-R (= Compact Disc – Recordable – nagrywalna płyta kompaktowa) CD-R-u, CD-R-ze; CD-R-ów
DVD-R (= Digital Versatile Disc Recordable) DVD-R-a, DVD-R-ze a. ndm
I.N.R.I. (= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) a. INRI
k.r. (= Kodeks rodzinny) a. kr
k.r. i o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r.o.
k.r.o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r. i o.
R.E.M. (zespół muz.) ndm
R.I.P. (= requiescat in pace – niech spoczywa w pokoju)
r-k (= rachunek) r-ku, r-kiem; r-ki, r-ków a. rach.
r.m. (= rodzaj męski)
r.n. (= rodzaj nijaki)
R.S.V.P. (= répondez s’il vous plaît) a. r.s.v.p.
r.szk. (= rok szkolny)
r.ż. (= rodzaj żeński; rok życia)
S.P.Q.R. (= Senatus Populusque Romanus)
ub.r. (= ubiegłego roku)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego