[153] 38. Pisownia partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, co, lada, niech, niechaj, no, oby,

38. [153] Pisownia partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, co, lada, niech, niechaj, no, oby, tak, tam, też, to, tu
Pisownia wymienionych wyżej partykuł jest rozdzielna:
Pisownia wybranych partykuł
bądź bądź co bądź, Co bądź mi daj do jedzenia.
bodaj Bodaj go licho wzięło!
byle Byle do jutra! byle kto, byle co, byle jak, byle gdzie, byle kiedy (ale: bylejakość, z bylekąd);
chyba Chyba nie przyjdę, Chyba to się nie uda, Ma chyba ze sto lat.
ci A to ci heca! Masz ci los!
co Co ona taka dziś zdenerwowana? Zatrzymywał się co krok.
lada lada chwila, lada moment, lada kto, lada co (ale: ladaco = nicpoń), lada kiedy, nie lada sztuka;
niech Niech już zacznie czytać, Niech wysprząta ten pokój, Niech mi wolno będzie powitać szanownych gości.
niechaj Niechaj żyje nam!
no Cicho no bądźcie! daj no;
oby Oby przepadł! Oby się nie spóźnili.
tak tak dalece, tak jakoś, tak sobie, że tak powiem;
tam tam do licha, On ma już jakieś tam patenty.
też Też mi odpowiedź, Włada biegle angielskim i niemieckim, a zna też fiński.
to Co to była za piękna gra! Co to za jeden? Kogo to ja spotykam!
tu Co tu gadać, Co tu robić?
O pisowni łącznej partykuł z cząstkami -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście — zob. 43.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego