[136] 26. Pisownia przymiotników złożonych typu jasnoniebieski (...)

26. [136] Pisownia przymiotników złożonych typu jasnoniebieski (...)
Pisownia przymiotników złożonych typu jasnoniebieski, rolniczoprzemysłowy, dwuipółletni, przeszłoroczny, szaroniebieskosrebrzysty.
Przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo, tzn. takie, w których główne znaczenie zawarte jest w członie drugim, natomiast człon pierwszy określa bliżej to znaczenie, pisze się łącznie, np.
bladoróżowy (= różowy o bladym odcieniu), ciemnozielony (= zielony o ciemnym odcieniu), jasnoniebieski (= niebieski o jasnym odcieniu), perłowoszary (= szary z odcieniem perłowym), rolniczoprzemysłowy (= dotyczący przemysłu rolniczego), rzymskokatolicki (= katolicki w obrządku rzymskim), słonogorzki (= gorzki z posmakiem słonym), zachodniopolski (= dotyczący Polski zachodniej), przeszłoroczny, przeszłomiesięczny, przeszłotygodniowy (= odpowiednio: z zeszłego roku, miesiąca, tygodnia), ale: przeszło roczny (= trwający ponad rok), przeszło miesięczny (= trwający ponad miesiąc), przeszło tygodniowy (= trwający ponad tydzień).
UWAGA 1: Łącznie piszemy również przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów określające kolory mieszane, gdzie kolor zasadniczy określany jest przez człon ostatni, np. burozielonobrązowy (= brązowy z odcieniem burozielonym), szaroniebieskosrebrzysty (= srebrzysty z odcieniem szaroniebieskim), żółtobrunatnozielony (= zielony z odcieniem żółtym i brunatnym).
UWAGA 2: Łącznie piszemy również przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów, rozpoczynające się od członu nieimiennego (a więc nie od członu rzeczownikowego, przymiotnikowego, liczebnikowego lub zaimkowego) albo rozpoczynające się od członu imiennego, ale niezakończonego na o, np.: bezwłasnowolny, czteroipółmiesięczny, niewymiennoczłonowy, ponoworoczny, trzydziestosiedmioipółletni, tużpowojenny, zdalaczynny.
O pisowni z łącznikiem przymiotników złożonych – zob. 50.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego