[147] 32. Pisownia formy zaimkowej z przyimkami

32. [147] Pisownia formy zaimkowej z przyimkami
Forma zaimkowa -ń nie stanowi samodzielnej sylaby. Z przyimkami pisze się ją łącznie, np.
nań = na niego,
nadeń = nad niego,
przedeń = przed niego,
przezeń = przez niego,
weń = w niego,
zeń = z niego.
UWAGA: Powyższe formy dopuszczalne są tylko w rodzaju męskim.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego