[342] 87.6. Kropkę po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia

87.6. [342] Kropkę po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia
Kropkę stawiamy po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia:
I. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI
1. Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej.
A. Funkcje znaków przestankowych.
a. Charakter polskiej interpunkcji.
Po cyfrach arabskich i małych literach można postawić też nawias zamykający:
I. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI
1) Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej.
A. Funkcje znaków przestankowych.
a) Charakter polskiej interpunkcji.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego