21.2. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach

21.2. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach
Spację pomijamy w pozostałych skrótach (niewymienionych w punkcie 21.1.), bez względu na to, ile liter zawiera skracany wyraz i czy kończy się kropką, a także między inicjałami, np.
oo. — ojcowie (zakonnicy), ss. — siostry, synowie albo: strony, p.o. — pełniący obowiązki, bm. — bieżącego miesiąca, c.wł. — ciężar właściwy, m.in. — między innymi, p.n.e. — przed naszą erą, J.K. Bielecki.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego