[326] 79.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów białoruskich

79.B. [326] Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów białoruskich
Literę в oddajemy jako w, np. вoда – woda.
Literę г oddajemy jako h, np. галавы – haławy, ягня – jahnia; w wyrazach zapożyczonych wolno – zgodnie z wymową – transkrybować przez g, np. гонты – gonty, гузiк – guzik.
Literę е oddajemy jako:
1) je – na początku wyrazu, po samogłoskach, po ь oraz po apostrofie, np. ем – jem; дае – daje, з’езд – zjezd, льеш – ljesz;
2) e – po л, np. лес – les;
3) ie – po wszystkich innych spółgłoskach, np. дзень – dzień.
Literę ё oddajemy jako:
1) jo – na początku wyrazu, po samogłoskach, po ь oraz po apostrofie, np. тваё – twajo, сям’ёю – siamjoju;
2) o – po л, np. сьлёз – śloz;
3) io – po wszystkich innych spółgłoskach, np. цёпла – ciopła.
Literę й oddajemy jako j, np. дай – daj.
Literę л oddajemy jako:
1) l – przed е, ё, я, ю, i, ь, np. зельле – zielle, гальлё – hallo, пяклi – piakli, соль – sol, зямля – ziamla, сольлю – sollu;
2) ł – przed spółgłoskami, przed samogłoskami а, о, у, ы oraz na końcu wyrazu, np. гарэлка – harełka, цёпла – ciopła, балоты – bałoty, стол – stoł.
Literę у oddajemy jako u, np. рука – ruka.
Literę ў oddajemy jako u, np. слоўнiк – słounik, воўк – wouk.
Literę х oddajemy jako ch, np. хору – choru.
Literę ч oddajemy jako cz, np. крычыш – kryczysz.
Literę ш oddajemy jako sz, np. шаг – szah.
Literę ы oddajemy jako y, np. балоты – bałoty.
Literę ь oddajemy jako ´ – znak zmiękczenia, np. дзень – dzień, дзьвесьце – dźwieście; znak jest pomijany, gdy występuje po л, np. столька – stolka.
Literę э oddajemy jako e, np. трэба – treba.
Literę ю oddajemy jako:
1) ju – na początku wyrazu, po samogłoskach, po ь oraz po apostrofie, np. юшка – juszka, выпью – wypju, ад’юнкт – adjunkt, лью – lju;
2) u – po л, np. люлька – lulka;
3) iu – po wszystkich innych spółgłoskach, np. вучню – wuczniu, сюдею – siudieju.
Literę я oddajemy jako:
1) ja – na początku wyrazu, po samogłoskach, po ь oraz po apostrofie, np. які – jaki, звеяць – zwiejać, аб’язджаць – abjazdżać;
2) a – po л, np. лясы – lasy;
3) ia – po wszystkich innych spółgłoskach, np. сяло – siało,сёння – sionnia.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego