O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: ręczny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Nadzorcza - stwierdził Grajewski.
  (PAP)  Polacy zmierzą się z Norwegami

  piłka
  ręczna Norwegia będzie rywalem polskiej drużyny w rundzie play off eliminacji...
 • ... Bystrzycy
  Budapeszt
  W trzeciej kolejce grupy D Ligi Mistrzyń piłkarki
  ręczne Bystrzycy Lublin przegrały w Budapeszcie z FTC 24:32 (13...
 • ... gdy stanąłem przed wystawą sklepu jubilersko-zegarmistrzowskiego. Patrzyłem na zegarki ręczne, kieszonkowe, budziki, na złote i srebrne papierośnice, na bransolety i...
 • ... po punkcie).
  Digimetry mechaniczne działają na zasadzie podobnej do działania
  ręcznego koordynatografu. Ruchomy kursor jest w nich przesuwany nad blatem wzdłuż...
 • ... podległy premierowi prezes Narodowego Funzu Zdrowia nie powinni zajmować się ręcznym sterowaniem systemem. Żeby system mógł działać racjonalnie, trzeba podzielić się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego