O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: widzimisię

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dodawać w głowie i ołówkiem wpisywać sumę dla wygody i widzimisię biurokratów - w kraju takim hasło 2 + 2 = 4 niestety nie...
  • ... go i mamił innym zajęciem, by zdobyć podanie świadczące o widzimisię pracownika.
    Ten przykład i wiele podobnych świadczą, że nasza kultura...
  • ... co i jak sprawdzać. Trudno więc pobłądzić lub forsować swoje widzimisię.

    Są jednak i tacy producenci, którzy nie protestują przeciw egzekwowaniu...
  • ... świadczeniach socjalnych. Mogą też decydować o wysokości wynagrodzenia według własnego widzimisię. Nielegalni zaś pracownicy nie grymaszą. Biorą pracę jaka jest, za...
  • ... widać zwłaszcza na pozostałych po nim fotografiach, żył według własnego widzimisię i żył pełną gębą. Trudno sobie wprost wyobrazić jakieś zawody...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego