O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: maminsynek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wydawać, że Bóg wie co, a za takim
  krawatem albo
  maminsynek, albo zastrachany chłoptyś, i tylko na
  wstydzie przeważnie się kończy...
 • ... Brat Solange, Maurice, postrzegany był z kolei jako zazdrośnik i maminsynek, który nienawidził Chopina. Przekazy wskazują, że większość tych twierdzeń jest...
 • ... młodych samotnych odium życiowej klęski: zgorzknienia (stara panna) i uzależnienia (maminsynek, stary kawaler). Singlem zaś być to nie grzech, a nawet...
 • ... Tom Cruise. W 1983 roku w debiutanckim "Ryzykownym interesie" zagrał maminsynka, który poprawia swoją opinię, uruchamiając burdel. Metamorfozę lalusia w półalfonsa...
 • ... nagły skurcz w okolicy żołądka, parszywe słowo,
  dobre dla lalusiów
  maminsynków, skąd mu przyszło
  do głowy - wydaje się nieproporcjonalny.
  - Mam gwóźdź...