O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: słońce

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się to efektem cieplarnianym – atmosfera przepuszcza promieniowanie krótkofalowe od Słońca, a zatrzymuje długofalowe od gruntu. Obieg i przemiany energii słonecznej...
 • ... gest ptasznika, który przybył wiosną
  Do szkolnej sali, ruchomej od
  słońca,
  Zdumionych oczu, bzu woni zza okna;
  A ty się ważysz...
 • ... z dziennikarstwa na Politechnice Ryersona w Toronto.

  Cypr - 300 dni
  słońca

  Jak dojechać. W zależności od upodobań i zasobności portfela można...
 • ... bawić w Gałczyńskiego:
  - I wiosną też?
  - Też.
  - I kiedy świeci
  słońce?
  - I kiedy pada deszcz!
  Wybuchamy śmiechem i mówimy razem:
  - I...
 • ... A tymczasem te dudki w czerwonych szarfach uciekną, a i słońce zajdzie.
  Śpieszyła czym prędzej z powrotem do ogrodu obserwować jaskrawo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!