O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: uniwersytet

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... stosunku do moich spraw przyjaciel mego ojca - profesor chemii w Uniwersytecie Wileńskim - Kazimierz Sławiński. Moje plany działalności, o których będę mówić...
 • ... 6 Tomasz ZEMKE
  Sojusz Lewicy Demokratycznej
  Studiuję
  Stosunki Międzynarodowe
  na
  Uniwersytecie Warszawskim
  Jestem poza układami!!!
  /-/
  ostatni na liście,
  wybierz młodość

  - więcej...
 • ... kłopot.

  W 1968 r. Maria Zielińska studiuje ekonomię polityczną na
  Uniwersytecie Warszawskim. Bierze udział w strajku na uczelni. Ma szczęście, że...
 • ... wznowiono polskie wyprawy naukowe na Spitsbergen (organizowane do 1975r. przez Uniwersytet Wrocławski). Ważnym elementem tych ekspedycji była realizacja programu glacjologicznego. W...
 • ... in. dziekanem Katedry Ekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim. Profesor, nie dość, że znacznie przekroczył...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego