O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: akantoda

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dzisiejszymi rekinami, które przechowały typ funkcjonalny akantodów, można wnosić, że akantody również wykorzystywały do unoszenia się w wodzie płetwy piersiowe i...
  • ... dzisiejszymi rekinami, które przechowały typ funkcjonalny akantodów, można wnosić, że akantody również wykorzystywały do unoszenia się w wodzie płetwy piersiowe i...
  • ... pełni opanowały ten sposób zdobywania pokarmu dopiero szczękowce, czyli ryby.

    Akantody Miast wsysać bądź zdrapywać językiem pokarm, przodkowie szczękowców poczęli go...
  • ... pełni opanowały ten sposób zdobywania pokarmu dopiero szczękowce, czyli ryby.
    Akantody Miast wsysać bądź zdrapywać językiem pokarm, przodkowie szczękowców poczęli go...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego