O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: Szawuot

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... po święcie Pesach. 49 dni (7 tygodni) pomiędzy Pasach a Szawuot nazywanych jest omerami. Omer to pierwszy snop jęczmienia, który składany...
 • ... żałoby, w którym należy unikać radosnych uroczystości.
  Za czasów Świątyni
  Szawuot było świętem rolniczym. Wierni pielgrzymowali do Światyni, aby złożyć tam...
 • ... tygodnia świątecznego. Księgę Rut czyta się podobnie w więto Tygodni (Szawuot), obchodzone siedem tygodni po święcie Paschy .
  Pieśń nad Pieśniami
  Poezja...
 • ... Szawuot
  [w języku polskim nazywane Świętem Tygodni lub Pięćdziesiątnicą]
  Termin
  Szawuot obchodzone jest szóstego siwan (koniec maja - początek czerwca), w pięćdziesiąt...
 • ... ucieczce z Egiptu. Są one czasem oczyszczenia dla duszy przed Szawuot. Ponadto na ten okres przypada wiele bolesnych rocznic: meczeńska śmierć...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego