O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: rześki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zawsze jest taki, ale oczy jego straciły swój wesoły blask.
  Rześka staruszka wskazała mu drzwi na pierwszym piętrze. Przyjaźnił się z...
 • ... córeczko.

  1.
  Od samego rana (czyściutkie niebo, żadnym zwiastunów niepogody,
  rześki, promienny blask słońca) Gabrysię okropnie mdliło. Grzegorz, wylazłszy z łóżka...
 • ... w powietrzu, na akacji trzeba
  by zamontować głośnik, przez który
  rześki
  młodzieńczy głos informuje: idą teraz nasi
  wspaniali chłopcy, idą tak...
 • ... i delikatne. Przykład Beaujolais, wina czerwonego, ale lekkiego i wręcz rześkiego, które lansuje się w jego młodziutkim, niemowlęcym wieku, powoli tę...
 • ... tylko lodowaty prysznic. Dzielnie wskakujesz pod arktyczny strumień budząc sąsiadów rześkim "O mumuniu!" na wysokim C, którego pozazdrościłaby ci sama Kiri...