O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: Wielkanoc

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na prezenty pod choinką. Sylwia Bryniarska oburza się: -Lepsza jest Wielkanoc, bo wtedy się święci. Krzyś Worwa też jest za wiosennymi...
 • ... 23 ton. Nastąpił więc spory spadek.
  Rafał Wodziczko

  Dyskont na
  Wielkanoc?
  Gmina Tuchola zakończyła już formalny proces przyznawania pozwoleń dotyczących budowy...
 • ... 42. Ogólnopolskiego Konkursu Kraszankowego, który co roku ma miejsce przed Wielkanocą w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  Impreza odbywa się regularnie...
 • ... rezydencja papieży

  Uczestnicy Światowych Rekolekcji Podhalańskich, które odbyły się przed
  Wielkanocą w Rocca di Papa we Włoszech, mieli okazję zwiedzić ogrody...
 • ... pierwszy wspomina Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 roku. W tym okresie sprawa postu staje się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego