O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: sylwetka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zżymać: przecież mamy typową spitsbergeńską pogodę. Rano było jeszcze słonecznie!
  Sylwetka towarzysza, stąpającego kilkadziesiąt kroków z tyłu, zaczyna także niknąć we...
 • ... należał Stanisław Budz Mróz z Budzowego Wierchu. Jego charakterystyczna szczupła sylwetka z twarzą pooraną zmarszczkami i wyrazistym, orlim nosem była uwieczniana...
 • ... Herbalife figura i zdrowie 614 63 93
  Idzie wiosna popraw
  sylwetkę 616 28 18 oddzwonię
  Masaże lecznicze relaksacyjne aromatoterapia - cały tydzień...
 • ... pogodę nie zauważyć gdzieś w dole pod swymi dziobami małej sylwetki "Nord". To niedopuszczanie do świadomości takich rzeczy jak strata masztu...
 • ... Antoniego Motela.
  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w jesieni br.
  Sylwetki nagrodzonych ukażą się w następnym tomie Pamiętnika Literackiego.

  strona 52...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego