O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: uchodźstwo

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nowych książek. Szczupłe zasoby finansowe, które dla Biblioteki wygospodarowuje Rada Uchodźstwa Polskiego, bądź jednorazowe dotacje z Kongresu Polaków w Szwecji działającego...
  • ... nastrój i przejmujące uczucie, że skoro już musimy być na uchodźstwie, to obowiązkiem naszym jest robić coś pożytecznego i wartościowego dla...
  • ... się. Jedynym krajem, na który może liczyć tybetański rząd na uchodźstwie, są Indie.
    Kiedy przeprowadziliśmy pierwsze próby atomowe, świat był oburzony...
  • ... do Francji i Wlk. Brytanii raporty dla władz RP na uchodźstwie. W 1942 r. przekazał do Londynu i Waszyngtonu pierwsze raporty...
  • ... się rządy do aktywnej pomocy dalajlamie i państwu tybetańskiemu na uchodźstwie.

    Pozostają gesty symboliczne - spotkanie na wysokim lub nawet najwyższym szczeblu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego