O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: kreacja

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... krakowskiego Muzeum Narodowego rozłożyła się wystawa o poważnym tytule: "Włoska kreacja. Mity i rzeczywistość". Zwiedzających witają wielkie reklamy pisma "Elle" z...
  • ... ośmiu nagród, m.in. za spektakl (nagroda główna), reżyserię i kreacje aktorskie (Alina Czyżewska, Anna Kućko, Konrad Stala, Przemysław Wiśniewski). W...
  • ... jednak popularyzacja niezwykle utrafiona: Dumas ukazywał wielkie romantyczne namiętności i kreacje bohaterów do tej miary przystające; obok tematów historycznych wprowadzał aktualne...
  • ... stosunek rezerw gotówkowych do wkładów (depozytów) w bankach komercyjnych.

    Mechanizm
    kreacji pieniądza przez system bankowy przedstawimy posługując się prostym przykładem liczbowym...
  • ... pojęć i oznaczanie ich odmiennymi symbolami jest uzasadnione, gdyż współczynnik kreacji depozytów (czyli mnożnik pieniężny w węższym sensie) wyraża zmiany w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego