O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: lekceważyć

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z niejasnymi początkami kapitału, a po wymianie tych odwrotności uśmiechnięty, lekceważąc wszelką poprawność, mija Brzytwę jakby była pustym miejscem na posadzce...
  • ... do przeforsowania jedynie racji i wrażliwości żydowskiej. Daleki jestem od lekceważenia tych problemów, ale uważam, że nie można na nich poprzestać...
  • ... nie ma jej przez cztery, daje w ten sposób wyraz lekceważenia siebie samej, dziecka i ich wzajemnej relacji. Trudno w takiej...
  • ... milczą. Upadek moralności, wolna miłość, Sodoma i Gomora, miazmaty Zachodu, lekceważenie wartości - a czy coś zmieniło się od czasów, kiedy wzorem...
  • ... Nadwyżkę musi brać na swe konto pani Pombo.
    Kongresman nie
    lekceważy jednak tych 20 tysięcy dolarów, które wolno mu zarobić w...