O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: maj

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... sprawie skrócenia kadencji Sejmu i wyznaczenia terminu wyborów na przełomie maja i czerwca przyszłego roku.
    Wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz z SdPl...
  • ... powierzchnię Księżyca. Plan jest prosty - silniki manewrowe w odpowiednim momencie mają wyhamować lądownik, tak by delikatnie opadł na powierzchnię. Do tego...
  • ... jest minimum, jakiego obywatele mają prawo oczekiwać, a organy państwa mają bezwzględny obowiązek realizować. Prawidłowe zastosowanie prawidłowej procedury jest bowiem najbardziej...
  • ... a łąki są tak samo z jakiegoś filmu, łąki nie mają końca,
    łąki ciągną się aż po widnokrąg, łąki pachną, płoną...
  • ... tego takie, które nie brudzą. Bliskie ideału są amadyny wspaniałe. Mają upierzenie w bardzo intensywnych kolorach. Czerwone, żółte, zielone, niebieskie. Różnią...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego