O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: rześki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zawsze jest taki, ale oczy jego straciły swój wesoły blask.
  Rześka staruszka wskazała mu drzwi na pierwszym piętrze. Przyjaźnił się z...
 • ... córeczko.

  1.
  Od samego rana (czyściutkie niebo, żadnym zwiastunów niepogody,
  rześki, promienny blask słońca) Gabrysię okropnie mdliło. Grzegorz, wylazłszy z łóżka...
 • ... w powietrzu, na akacji trzeba
  by zamontować głośnik, przez który
  rześki
  młodzieńczy głos informuje: idą teraz nasi
  wspaniali chłopcy, idą tak...
 • ... i delikatne. Przykład Beaujolais, wina czerwonego, ale lekkiego i wręcz rześkiego, które lansuje się w jego młodziutkim, niemowlęcym wieku, powoli tę...
 • ... tylko lodowaty prysznic. Dzielnie wskakujesz pod arktyczny strumień budząc sąsiadów rześkim "O mumuniu!" na wysokim C, którego pozazdrościłaby ci sama Kiri...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego