O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: oglądać

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... po prostu nie wiem, co jest źródłem w tym momencie Ogląda pani?
  Oglądałam dwie nominacje i jeden ring w niedzielę.
  I...
 • ... temperamentem. Okazuje się, że ta kompozycja daje doskonały rezultat. Cordobę ogląda się i jeździ nią z przyjemnością. Obecny model niewielkiego seata...
 • ... kształcie figurek ludzkich i zwierzęcych. Stare formy, które dziś można oglądać w Muzeum, posłużyły za wzór nowym sztancom...
  Wracając więc z...
 • ... w owych latach w każdy Tłust Wtorek ciągnęły tłumy, by oglądać nie kończący się pochód pierrotów i arlekinów, ťtonący w morzu...
 • ... filmach odznaczających się dojrzałością warsztatową, bądź śmiałością i dociekliwością w oglądaniu rzeczywistości.
  Nie było ach zbyt wiele. Należały do nich obydwa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego