O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: barter

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dużych firm, na co dzień używających słów "target", "strategia dotarcia", "barter". - Ma dużo siły, jest doskonałą organizatorką i - co najważniejsze - potrafi...
  • ... dowiesz się tego, co powiedzą ci przyjaciele. Oczywiście w ramach barteru: ty musisz zrewanżować się tłumaczeniem, dlaczego dziewczyna twojego przyjaciela wyszła...
  • ... został premierem, Ukraińcom wyraźnie się polepszyło. To wtedy skończyły się bartery, wypłaty w oponach czy gwoździach, zaczęto płacić pensje hrywnami. Emerytom...
  • ... w samej Rosji znaczna część handlu energią odbywa się w barterze, co powoduje, że możliwość zwiększenia sprzedaży za gotówkę jest dla...
  • ... Fantastik, która natychmiast odsprzedała go Elektromisowi - ten Fantastikowi zapłacił (w barterze) przeterminowanymi odmrażaczami do szyb i bożonarodzeniowymi mikołajami. Transakcji dokonano w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego