O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: podróż

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Jacek Hołówka jest pracownikiem Zakładu Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UW.
  PODRÓŻE

  Wakacje a'la siciliana
  Będą gorące jak południowe słońce, jak serce...
 • ... W ten sposób amerykański przywódca rozpoczął pierwszy etap swej dalekowschodniej podróży.
  Busha pytano, o czym rozmawiał z japońskim premierem Junichiro Koizumim...
 • ... Powell podyskutuje o żywności za ropę

  USA Podczas swojej pierwszej
  podróży na Bliski Wschód, sekretarz stanu USA Colin Powell zamierza w...
 • ... ramieniem
  i rozgadał się całkiem tak samo jak na początku
  podróży.

  - Na wiosnę - zaczął - odwiedziłem bałdzo ciekawą
  hutę żelaza.

  Groszek cicho...
 • ... więc Turcję dokładnie zarówno wówczas, jak i podczas swych późniejszych podróży dyplomatycznych. Po powrocie do kraju został dworzaninem króla Stefana, potem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego