O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: leasing

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... której sprawozdanie badała Jadwiga Młynarczyk, jest nową nazwą spółki Ron Leasing, dobrze znanej z głośnej afery z końca 2001 roku. Już...
 • ... używane wyposażenia sklepów, gastronomii itp. 0-602 21 74 36
  LEASING TAKŻE BEZ US I ZUS AUTA MASZYNY KOMPUTERY i inne...
 • ... parametr rachunku efektywności inwestycji. 6. Efektywność finansowania inwestycji: kredyt bankowy, leasing, efekt dźwigni finansowej
  ZAJĘCIA PROWADZI: JANUSZ NESTERAK - wykładowca Akademii Ekonomicznej...
 • ... 22 proc. VAT-u.
  Do tej pory, jeśli wziąłeś w
  leasing auto z kratką, odpisywałeś VAT od rat. Miało się to...
 • ... za sztukę - jest tylko pozornie atrakcyjna. Według Szeremietiewa, istnieje możliwość leasingu tych maszyn. Przedstawiciele naszego lotnictwa myśliwskiego uważają, że o wiele...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego