O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: flądra

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... fartuchu? - zawołały chórem wszystkie ryby, nie domyślając się, że chytra flądra siebie ma na myśli.
  - Ach! Drogie siostrzyczki i braciszkowie, że...
 • ... okrytych mięsem.
  Ryba. Dorsz, śledź, szprot, turbot, halibut; karmazyn, makrela,
  flądra - ryba złowiona nie w jeziorze czy rzece, ale na rozległych...
 • ... u Szewców

  SAJETAN
  Daj mu ten oficjerski, kirasjerski, psia jego
  flądra, but. Niech go skończy za ciebie. Jemu takie buty są...
 • ... plus seraj rozkosznych kochanic,
  a Kostuś z pyskatą żonaty jest
  flądrą
  i romans ma z tkaczką z Pabianic.

  Pan Karol jest...
 • ... spędzały większą część dnia spoczywając na dnie, tak jak dzisiejsze flądry.
  Worki skrzelowe większości sylurskich i dewońskich pancernych bezszczękowców uchodziły dwoma...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego