O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: wyjście

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zimie dobre warunki narciarskie, szczególnie piękna nartostrada z Pilska. Punkt wyjścia wycieczek znakowanymi szlakami w grupę Pilska na wsch. oraz Wielkiej...
 • ... Awaru - i po prostu
  przejdę obok niego".

  Podniósł się i
  wyszedł z ukrycia, a w tej chwili
  mężczyzna niecierpliwie machnął ręką...
 • ... widząc że ze mną coś się dzieje, przeprosiła matkę i wyszła ze mną na werandę, starannie zamykając drzwi za sobą.
  - Coś...
 • ... połowy - przydrożna, od połowy - polna.

  Ze stu światów na przedświat
  wyszła sama jedna
  I patrzyła w to zboże, co szumi ode...
 • ... nich "moi biedni"?...


  Mama odwróciła się dziwnie gwałtownie i szybko
  wyszła
  z pokoju. Robiła tak zawsze, ilekroć nie chciała się
  przy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego