O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: wycieczka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dobre warunki narciarskie, szczególnie piękna nartostrada z Pilska. Punkt wyjścia wycieczek znakowanymi szlakami w grupę Pilska na wsch. oraz Wielkiej Raczy...
 • ... już zniknęła mu z oczu. Kobieta i mężczyzna zaczęli swą wycieczkę samotnie, niezależnie od siebie, i samotnie ją kończyli.
  Dwa wypadki...
 • ... przypomnieć takie fragmenty szkiców poetyckich niewątpliwie owoc przede wszystkim trzeciej wycieczki w Tatry:

  Pierwszym utworem prozą o tematyce góralskiej jest opowiadanie...
 • ... Tereny szkoleniowe mają Dol.
  Gąsienicowa, Kalatówki, Dol. Chochołowska (wyciągi). Turystyczne
  wycieczki na nartach wolno odbywać tylko po szlakach znakowanych.
  Wymagają one...
 • ... kraju. Możesz poznać mnóstwo ludzi, w każdej chwili zmienić cel wycieczki, zobaczyć to, co na pewno nie mieści się w planie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego