O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: naprawdę

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Dawniej wzorem mogła się stać kapliczka, teraz uznany twórca.
  Ale
  naprawdę wybitna osobowość może się z tego procesu wyłamać. W okolicach...
 • ... nie da się w Polsce trenować. Prosimy wszystkich o zrozumienie, naprawdę potrzebujemy spokoju - mówi Tajner. - Zresztą z tego, co wiem od...
 • ... wojny" z lewicowymi partyzantami jest eskalacja konfliktu.
  53-letni Trinidad
  naprawdę nazywa się Ovidio Juvenal Ricardo Palmera Pineda, pochodzi z szacownej...
 • ... nam w mgnieniu oka. Było bardzo wesoło, fantastycznie i szampańsko, naprawdę super! Brakuje wprost słów, aby to wszystko opisać. Najlepszym odzwierciedleniem...
 • ... podmiotu, czyli istnienia dla siebie. Dopiero istnienie "dla siebie" jest naprawdę istnieniem. U Sartre'a "byt-dla-siebie" jest absolutem, własnym demiurgiem...