O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: ekspertyza

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czasie. Poinformowała jednocześnie, iż sąd zamierza zwrócić się do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z prośbą o porównanie portretu rysunkowego sprawcy...
  • ... y nadzorczej TVP. Dlatego KRRiTV powinna wybrać jego następcę. - Ta ekspertyza nikogo nie przekona, tylko utwierdzi w ocenach - mówi "Rz" szefowa...
  • ... właściwego postępowania przeciwepidemicznego".

    Doktor Zbigniew Cybulski, szef stacji dializ, skomentował
    ekspertyzę krótko: - Podejrzewam, że pani profesor nie ma zielonego pojęcia na...
  • ... w Regencji, to, że jeszcze nie mamy dzieci - pomyślał o ekspertyzie astrologa Völlingera. - Według astrologów przypadek nie istnieje. Völlinger, chociaż nie...
  • ... obawiano się, że jeśli sąd oprze werdykt jedynie na tej ekspertyzie, to niemal na pewno będzie to oznaczać najwyższy wymiar kary...