sentyment

 
Słownik języka polskiego
sentyment
1. «uczucie sympatii i przywiązania do kogoś lub czegoś»
2. «uczuciowość, sentymentalność»