obiektywny

 
Słownik języka polskiego
obiektywny
1. «odznaczający się obiektywizmem, wolny od uprzedzeń»
2. «istniejący niezależnie od poznającego podmiotu»

• obiektywnie • obiektywność