higiena

Wielki słownik ortograficzny

higiena -nie, -nę

Słownik języka polskiego

higiena
1. «przestrzeganie czystości»
2. «nauka o wpływie środowiska na zdrowie ludzkie»
bezpieczeństwo i higiena pracy «przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy»
higiena osobista «indywidualne staranie człowieka o utrzymanie czystości i optymalnego stanu zdrowia»
higiena psychiczna «postępowanie zmierzające do utrzymania lub przywrócenia zdrowia psychicznego»
higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tryb życia
11.05.2008
Proszę o podanie różnic pomiędzy racjonalnym trybem życia a higienicznym trybem życia. Sformułowanie racjonalny tryb życia oznaczało do tej pory poznane rozumem potrzeby, zasady i normy, np. sen i czas snu, ilość potrzebnych witamin w pożywieniu i przemyślane działanie służące życiu. Natomiast sformułowanie higieniczny tryb życia oznaczało stosowanie poznanych zasad i przestrzeganie norm służących zdrowiu. Proszę bardzo o wyjaśnienie mi tej kwestii. To ważna dla mnie sprawa.
Z poważaniem
Jerzy
Być może lekarze mają specjalistyczne defincje tych pojęć, o których nie wiem. Z czysto językowego punktu widzenia mogę powiedzieć, że racjonalny tryb życia jezt zgodny z logiką i rozsądkiem, a higieniczny tryb życia jest zgodny z nakazami higieny. Można sobie wyobrazić okoliczności, w których racjonalne będzie prowadzenie życia niezgodnego z nakazami higieny, jak również takie, w których przestrzeganie tych zasad byłoby nieracjonalne.
Mirosław Bańko, PWN
compact disk czy Compact Disc
5.05.2006
Szanowni Eksperci!
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego rozwinięcie skrótu CD-R (Compact Disc Recordable) piszemy wielkimi literami, natomiast CD-ROM (compact disk – read only memory) małymi. Dlaczego w przypadku CD-R wyraz Disc pisze się przez c, a w przypadku CD-ROM jest disk?
Chwiejność pisowni może tu wynikać z równoległego stosowania reguł polskiej i angielskiej ortografii. W tekstach angielskich pełną formę wyrażeń, od których powstały skróty, z reguły podaje się wielkimi literami. W tekstach polskich stosujemy raczej zapis literami małymi, np. AGD (artykuły gospodarstwa domowego), BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy). Tę zasadę zastosować można także do zapisu wyrażeń angielskich, tak też zrobiono w przypadku formy CD-ROM.
Wyraz disk funkcjonuje w języku angielskim również w formie disc, co potwierdzają słowniki. Nie ma tu błędu w zapisie, ale wskazane by było zachowanie jednolitej pisowni w obrębie jednej publikacji.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
częściowo uzależnieni
5.02.2011
Witam!
Mam pytanie odnośnie częściowego uzależnienia. Czy jest to wyrażenie poprawne?
Pozdrawiam z (częściowym) ubolewaniem, że tak często możliwość zadawania pytań jest zablokowana.
Michał
Owszem, wyrażenie to jest poprawne. Czytelnicy naszej poradni są od niej częściowo uzależnieni (zwłaszcza ci, którzy próbują zadać pytanie), również osoby udzielające odpowiedzi wykazują objawy częściowego uzależnienia. Abyśmy się całkiem nie uzależnili, informatyk skonstruował w poradni blokadę, która zamyka się na jakiś czas. Wiem, że czytelnicy jej nie lubią, ale tak jak dla higieny trzeba czasami spać, tak trzeba też czasem wstać od komputera.
Miłego klikania!
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zmniejszyć źrenicę czy zmienić kolor oczu.
    Przy odpowiedniej dbałości o
    higienę może je nosić prawie każdy, z wyjątkiem osób cierpiących na...
  • ... Co to za instytucje? Z pozoru - niepozorne. Instytut norm, instytut higieny... Dla biznesu - bogowie, decydujący o dopuszczeniu tysięcy produktów na rynek...
  • ... zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu...

Encyklopedia

higiena
[gr. hygieinós ‘zdrowy’, ‘zdrowotny’],
gałąź medycyny; nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społ. na człowieka, jego zdrowie i życie.
polityka społ. gałąź higieny zajmująca się skutkami oddziaływania na człowieka różnych szkodliwych czynników (chemicznych, fizycznych i biologicznych) występujących w środowisku pracy;
psychol. zasady i działania mające na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń psychicznych, zachowanie zdrowia psychicznego oraz warunków właściwego rozwoju psychicznego dzieci;
dział higieny zajmujący się czynnikami wpływającymi na jakość zdrowotną oraz trwałość żywności pochodzenia zwierzęcego;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego