higiena

Wielki słownik ortograficzny

higiena -nie, -nę

Słownik języka polskiego

higiena
1. «przestrzeganie czystości»
2. «nauka o wpływie środowiska na zdrowie ludzkie»
bezpieczeństwo i higiena pracy «przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy»
higiena osobista «indywidualne staranie człowieka o utrzymanie czystości i optymalnego stanu zdrowia»
higiena psychiczna «postępowanie zmierzające do utrzymania lub przywrócenia zdrowia psychicznego»
higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tryb życia
11.05.2008
Proszę o podanie różnic pomiędzy racjonalnym trybem życia a higienicznym trybem życia. Sformułowanie racjonalny tryb życia oznaczało do tej pory poznane rozumem potrzeby, zasady i normy, np. sen i czas snu, ilość potrzebnych witamin w pożywieniu i przemyślane działanie służące życiu. Natomiast sformułowanie higieniczny tryb życia oznaczało stosowanie poznanych zasad i przestrzeganie norm służących zdrowiu. Proszę bardzo o wyjaśnienie mi tej kwestii. To ważna dla mnie sprawa.
Z poważaniem
Jerzy
compact disk czy Compact Disc
5.05.2006
Szanowni Eksperci!
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego rozwinięcie skrótu CD-R (Compact Disc Recordable) piszemy wielkimi literami, natomiast CD-ROM (compact disk – read only memory) małymi. Dlaczego w przypadku CD-R wyraz Disc pisze się przez c, a w przypadku CD-ROM jest disk?
częściowo uzależnieni
5.02.2011
Witam!
Mam pytanie odnośnie częściowego uzależnienia. Czy jest to wyrażenie poprawne?
Pozdrawiam z (częściowym) ubolewaniem, że tak często możliwość zadawania pytań jest zablokowana.
Michał

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zmniejszyć źrenicę czy zmienić kolor oczu.
    Przy odpowiedniej dbałości o
    higienę może je nosić prawie każdy, z wyjątkiem osób cierpiących na...
  • ... Co to za instytucje? Z pozoru - niepozorne. Instytut norm, instytut higieny... Dla biznesu - bogowie, decydujący o dopuszczeniu tysięcy produktów na rynek...
  • ... zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu...

Encyklopedia

higiena
[gr. hygieinós ‘zdrowy’, ‘zdrowotny’],
gałąź medycyny; nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społ. na człowieka, jego zdrowie i życie.
polityka społ. gałąź higieny zajmująca się skutkami oddziaływania na człowieka różnych szkodliwych czynników (chemicznych, fizycznych i biologicznych) występujących w środowisku pracy;
psychol. zasady i działania mające na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń psychicznych, zachowanie zdrowia psychicznego oraz warunków właściwego rozwoju psychicznego dzieci;
dział higieny zajmujący się czynnikami wpływającymi na jakość zdrowotną oraz trwałość żywności pochodzenia zwierzęcego;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego